Charytatywny

EBOOK
kulinarny

dla Fundacji Gajusz


Kup EBOOKA

Decydując się na zakup akceptujesz regulamin.

Okładka
19 zł

Skąd pomysł?

Czy z tego ostatniego czasu, poczucia bezradności, silnych emocji i światopoglądowych różnic można wyciągnąć jakieś dobro? Czy już będziemy w tych internetach tylko zbiorem określonych poglądów na dwóch nogach?

Myślę, że dla wszystkich wspomniany czas był trudny pod wieloma względami, każdy z nas szukał najlepszego sposobu, by poradzić sobie z emocjami. A mamy prawo radzić sobie z nimi po swojemu, bez osądzania, który sposób jest lepszy, a który gorszy. I ja takiego sposobu szukałam dla siebie.

Projekt #dlaGajusza zrodził się z chęci szukania bardziej tego co łączy, a nie dzieli. A co może łączyć ludzi o różnych poglądach tak, że potrafią się gromadzić przy jednym stole? Co w wielu kulturach zaprasza do dialogu i relacji? Co potrafi pocieszyć, ukoić i poprawić nastrój?

Wiadomo, że jedzenie!


Miesiąc pracy, 14 autorek, 26 przepisów na kojące, rozgrzewające i pocieszające jedzenie! To czeka na Was w charytatywnym ebooku „Comfort food – przepisy, które koją”, z którego 100% dochodu przekażemy na Fundację Gajusz.

A to wszystko za… 19 zł! Tyle wynosi minimalna kwota wpłaty, która gwarantuje otrzymanie linku do pobrania ebooka.

Magda Rączka

Wesprzyj Fundację Gajusz

Decydując się na zakup akceptujesz regulamin.

Dlaczego Fundacja Gajusz?

Fundacja Gajusz to miejsce wyjątkowe. Jej głównym założeniem jest pomoc przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Każdego roku wspiera ponad 200 rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa, całodobową opiekę, spełnia marzenia. To miejsce, które – jak żadne inne – niesamowicie czule opowiada o tym, co najtrudniejsze: o chorobie i umieraniu małych dzieci. To miejsce, które oswaja z tym, z czym nie sposób do końca się pogodzić.

Więcej przeczytasz na: https://gajusz.org.pl/.

Wesprzyj Fundację Gajusz

Decydując się na zakup akceptujesz regulamin.

O autorkach

Regulamin

zbiórki charytatywnej #dlaGajusza,
czyli co powinieneś wiedzieć, zanim dołączysz do akcji

Interesują Cię szczegóły zbiórki charytatywnej na rzecz Fundacji Gajusz? Dobrze trafiłeś! Masz przed sobą jej regulamin. Nie obawiaj się, nie jest on długi i skomplikowany. Został napisany ludzkim językiem, w sposób przejrzysty i zrozumiały. Wszystko po to, byś nie miał żadnych wątpliwości co do celu i przebiegu całej akcji, a miał za to sto procent radości z pomagania. Miłej lektury!

Garść definicji

Regulamin, który właśnie czytasz (zwany dalej po prostu „Regulaminem”) określa zasady zbiórki charytatywnej #dlaGajusza (zwanej dalej „Zbiórką”), organizowanej za pośrednictwem portalu crowdfundingowego Siepomaga (zwanego dalej „Portalem”).

Organizatorem Zbiórki jest Magdalena Rączka (zwana dalej „Organizatorem”), osoba fizyczna, z którą możesz skontaktować się pod następującym adresem e-mail: czesc@magdaraczka.com.

Wszyscy biorący udział w Zbiórce (zwani dalej „Wspierającymi”) zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu. Dołączenie do Zbiórki jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu.

Każdy ze Wspierających ma możliwość otrzymania darmowego e-booka pt.: „Comfort food – przepisy, które koją” (zwanego dalej „E-bookiem”).

Cel i przebieg Zbiórki

Celem Zbiórki jest wsparcie finansowe Hospicjum Perinatalnego w Łodzi prowadzonego przez Fundację Gajusz (https://gajusz.org.pl).

Zbiórka odbywa się za pośrednictwem Portalu, w którym Organizator utworzył na rzecz Fundacji Gajusz skarbonkę pod nazwą „#dlaGajusza”. Skarbonka znajduje się pod adresem https://siepomaga.pl/dlagajusza.

Aby wziąć udział w Zbiórce, należy dokonać wpłaty do wspomnianej wyżej skarbonki za pośrednictwem Portalu. Dla dokonania wpłaty nie jest konieczna rejestracja w Portalu.

Zgodnie z regulaminem Portalu, 6% kwoty stanowiącej sumę wpłat do skarbonki potrącone zostanie na rzecz obsługi Zbiórki i funkcjonowania Portalu. To jedyne koszty przeprowadzenia Zbiórki. Pozostały po potrąceniu dochód ze Zbiórki trafi do Fundacji Gajusz.

Organizator nie odnosi z tytułu organizacji Zbiórki żadnych korzyści. Nie pośredniczy on przy przekazywaniu wpłat. Pieniądze od Wspierających trafią bezpośrednio do Fundacji Gajusz.

Zbiórka trwa od 6 grudnia 2020 roku do 24 grudnia 2020 roku.

Warunki otrzymania E-booka

Po dokonaniu wpłaty w minimalnej wysokości 19 złotych do skarbonki pod nazwą „#dlaGajusza”, w Portalu wyświetli się wiadomość z podziękowaniem za udział w Zbiórce wraz z linkiem do pobrania E-booka. Link ten zostanie także zamieszczony w wiadomości e-mail, którą Portal wysyła Wspierającym w celu potwierdzenia dokonania wpłaty.

Link do pobrania E-booka pozostanie aktywny do dnia 24 grudnia 2020 roku włącznie. Po upływie tego terminu pobranie E-booka nie będzie możliwe.

Dokonanie wpłaty do skarbonki jest jedynym legalnym sposobem nabycia E-booka. Zabronione jest przekazywanie go innym i publiczne udostępnianie.

Postanowienia końcowe

Zbiórka nie ma charakteru zbiórki publicznej. Udział w niej jest dobrowolny.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, a także do zawieszenia bądź odwołania Zbiórki. W każdym z takich przypadków zobowiązuje się on jednak do poinformowania o tym fakcie pod adresem https://dlagajusza.pl.

Uczestnictwo w Zbiórce jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zasad działania Portalu. Jest to warunek konieczny uczestnictwa w Zbiórce.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2020 roku.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

***

Jeśli lektura Regulaminu nie rozwiała wszystkich Twoich wątpliwości, skontaktuj się proszę z Organizatorem pod następującym adresem e-mail: czesc@magdaraczka.pl.

Strona wykorzystuje ciasteczka. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.  Zgadzam się